Müügitingimused

1. Müügitingimuste kehtivus

1.1. Müügitingimused kehtivad Reginett.ee veebipoest ostja ja ettevõtte REGINETT OÜ (reg.kood 10063622) vahel kaupade ja teenuste ostmisel.

1.2.  Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad REGINETT OÜ veebipoest toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad võlaõigusseadus (edaspidi VÕS), tarbijakaitseseadus (edaspidi TKS) ja teised õigusaktid.

1.3. REGINETT OÜ jätab endale õiguse teha müügitingimustes muudatusi. Nimetatud muudatusi kajastatakse veebilehel www.reginett.ee.

1.4. Veebipoes olevate toodete pildid on illustratiivse tähendusega ja võivad erineda tegelikest toodetest.

1.5. Veebipoes olevate toodete kirjelduses võib esineda tahtmatuid vigu. Soovitame kontrollida andmeid tootjate kodulehtedelt.

1.6. REGINETT OÜ-l on õigus e-poe vahendusel sõlmitud müügilepingust sanktsioonideta taganeda ja tellitud kaup jätta üle andmata või teenus osutamata alljärgnevatel juhtudel:

– kaup on laost otsa saanud;

– kauba hinda või omadusi on e-poes kuvatud valesti süsteemivea tõttu;

– kui ostja ei vasta REGINETT OÜ poolt kehtestatud tingimustele.

Kui REGINETT OÜ-l ei ole võimalik tellimust täita, võtab REGINETT OÜ ostjaga ühendust ning tagastab tasutud summa, kui ostja on jõudnud kauba eest ettemaksu teha.

2. Hinnad

2.1. Kõik reginett.ee veebipoes toodud hinnad on välja toodud eurodes( €) ja sisaldavad käibemaksu 20%.

2.2. Hinnale lisandub transpordi hind vastavalt ostja valitud tarneviisile.

2.3. Hinnad kehtivad tellimuse vormistamisest kuni vormistatud tellimuse maksetähtaja aegumiseni (1 päev pärast tellimuse vormistamist).

3. Tellimuse vormistamine

3.1. Lisage soovitud kaup ostukorvi.

3.2. Ostukorvi sisu on näha veebilehe vasakul pool.

3.3. Tellimuse vormistamiseks valige teile sobiv toodete kohale toimetamise viis.

3.4. Pärast kohale toimetamise viisi valimist, täitke nõutud andmeväljad teie andmetega.

3.5. Andmete sisestamise järel valige teile sobiv makseviis.

3.6 Tellimuse kinnitamiseks tehke linnuke valiku „jah, olen nõus tingimustega” ette ja seejärel valige „Edasi”.

3.7. Veebipoes reginett.ee sooritatud tellimusi käsitletakse tööpäevadel E-R 9.00-17.00. Kui tellimus esitatakse reedel pärast 17.00, siis vormistatakse tellimus järgneval esmaspäeval.

4. Müügilepingu jõustumine

4.1.  Kauba müügilepinguga kohustub REGINETT OÜ andma ostjale üle olemasoleva, valmistatava või REGINETT OÜ poolt tulevikus omandatava kauba ning tegema võimalikuks omandi ülemineku ostjale, ostja aga kohustub REGINETT OÜ-le tasuma kauba eest esitatud arvel näidatud summa ja võtma kauba vastu.

4.2. Tellimused, mille eest ei ole tasutud, annuleeritakse 7 päeva möödudes alates tellimuse vormistamisest.

4.3. Müügileping jõustub pärast ostja tehtud makse laekumist REGINETT OÜ pangakontole.

5. Kohaletoimetamine

5.1. Pärast müügilepingu jõustumist on kaupu võimalik kätte saada kolmel moel:

5.1.1. Kullerfirma toimetab kauba Teieni tellimusel märgitud aadressil;

5.1.2. Kaup saadetakse Teieni tellimusel märgitud SmartPOSTi pakiautomaati;

5.1.3. Kaubale on võimalik tulla järgi REGINETT OÜ esindusse Tartus Ringtee 75a.

5.2.  E-poe veebilehel näidatud kohaletoimetamise tähtajad kehtivad tellimuse summa laekumise hetkest veebipoe pangakontole.

5.3 Viivitusteta kohaletoimetamiseks tuleb olla hoolas ja tellimuse vormistamisel esitada kohaletoimetamise andmetele sisestamisel tõele vastavad ning kehtivad andmed.

5.4. REGINETT OÜ ei vastuta kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kaup on logistikapartneritele üle antud õigel ajal, kuid kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida REGINETT OÜ ei saanud mõjutada ega ette näha.

6. Tagastamisõigus

6.1. Pärast tellimuse kättesaamist on ostjal õigus e-poes sõlmitud lepingust taganeda 14 päeva jooksul. 14-päevane tagastamisõigus kehtib ainult eratarbijatele. Juriidilistele isikutele 14-päevast taganemisõigust ei kohaldata.

6.2. Kaubaga on võimalik tutvuda ja selle sobivuses või mittesobivuses veenduda, kaubaga tutvumine tähendab samaväärset kasutamist nagu jaekaupluses enne ostmist. Nt ei tohi muruniidukiga niita muru, kettsaega saagida puid jne.

6.3. Tagastatav toode peab olema komplektne (sisaldama tootepakendit ja kõiki tootepakendis sisaldunud esemeid). Kui toode on ostetud kampaania korras, kus kaubale on lisatud veel mõni toode, tuleb Teil tagastada kogu komplekt (st. kõik tooted).

6.4. Tagastamisele kuuluva kauba halvenemisel vastutab ostja asja kasutamisest tingitud väärtuse vähenemise eest, et veenduda kauba olemuses, omadustes ja toimimises, peaks ostja käsitsema ja kasutama asja üksnes nii, nagu tal lubataks seda tavapäraselt poes teha.

6.5. Kauba tagastamiseks tuleb esitada vabas vormis kauba ostust taganemise avaldus ning saata see aadressile reginett@kodu.ee hiljemalt 14 päeva jooksul kauba kättesaamisest. Tagastamisele ei kuulu kulumaterjalid.

6.6. Ostja peab kauba tagastama avalduse esitamisele järgneva 14 päeva jooksul või esitama tõendi, et ta on eelnimetatud perioodi jooksul kauba üle andnud logistikafirmale.

6.7. REGINETT OÜ tagastab taganemisavalduse kättesaamisel ostjale viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel, kõik ostjalt lepingu alusel saadud tasud, muu hulgas ostja kasutatud eseme kättetoimetamise kulud, v.a juhul, kui ostja on sõnaselgelt valinud REGINETT OÜ pakutud kõige soodsamast eseme kättetoimetamise viisist erineva kättetoimetamise viisi, ei pea REGINETT OÜ ostjale tagastama kulu, mis ületab tavapärase kättetoimetamise viisiga seotud kulu.

6.8. Kõik otseselt kaubast taganemise kulud kannab ostja.

7. Vääramatu jõud

7.1. REGINETT OÜ ei vastuta Tellijale tekitatud kahjude või kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või kauba kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida REGINETT OÜ ei saanud mõjutada või ette näha.

8.  Isikuandmete töötlemine

8.1. Ostja annab veebipoes andmeid sisestades ning vastava kinnitusega õiguse koguda ja töödelda ostja isikuandmeid (nimi, kontakttelefon, paki kättetoimetamise ja/või kodune aadress, e-postiaadess) ning edastada logistikapartneritele isikuandmeid kauba kohaletoimetamiseks.

8.2. REGINETT OÜ-l on õigus kasutada ostja kontaktandmeid reklaami ja muu informatsiooni edastamiseks ostjale.

8.3. Ostjal on igal ajal õigus keelata oma isikuandmete kogumine ning kasutamine, välja arvatud juhul, kui see on vajalik lepingust tuleneva nõude sissenõudmiseks või kauba kohaletoimetamiseks.

8.4. Krüpteeritud andmeside pankadega ostude eest tasumisel tagab ostja personaalselte pangatunnuste turvalisuse ja neile puudub ka veebipoel ligipääs.

9.  Pretensioonide esitamise kord

9.1.  REGINETT OÜ vastutab ostjale müüdud kauba lepingutingimustele mittevastavuse või puuduste eest, mis ilmnevad kuni kahe aasta jooksul, alates kauba üleandmisest ostjale. Juriidilistele isikutele võimaldame kuni 1-aastast pretensiooni esitamise aega.

9.2. Ostjal on õigus puuduse ilmnemisel pöörduda hiljemalt kahe kuu jooksul REGINETT OÜ poole, esitades arve, mille alusel kauba ostu eest tasuti. Teade kauba mittevastavusest tuleb saata REGINETT OÜ e-posti aadressil reginett@kodu.ee või helistada telefonil +372 734 1945. Juhul kui ostja ei teavita kauba mittevastavusest käesolevas punktis sätestatud tähtaja jooksul, vabaneb REGINETT OÜ vastutusest kauba mittevastavuse eest.

9.3. Kaubal puudumise ilmnemisel palume lõpetada koheselt kauba kasutamine.

9.4. REGINETT OÜ vastutab kauba nõuetele mittevastavuse ja puuduste eest, mis ilmnevad 2 aasta jooksul arvates kauba kasutajale üleandmisest alljärgnevalt:

– esimese kuue kuu jooksul alates kauba üleandmise hetkest eeldatakse, et kauba mittevastavus oli olemas juba kauba üleandmise hetkel s.o. kauba kvaliteedile vastavuse tõendamiskohustus lasub REGINETT OÜ-l.

– pärast kuue kuu möödumist kauba üleandmise hetkest lasub kauba kvaliteedile mittevastavuse tõendamiskohustus ostjal.

9.5. Puudusega kauba parandamise või asendamise lepivad REGINETT OÜ ja ostja omavahel kokku.

9.6. REGINETT OÜ ei vastuta ostja süül kaubal tekkinud puuduste eest, mis on tekkinud kauba mittenõuetekohase hoiustamise või kasutamise tulemusena,

9.7. Kauba nõuetele mittevastavuse või puuduste ilmnemisel palume edastada e-posti aadressile reginett@kodu.ee pretensiooni, kus on märgitud tellimuse esitaja nimi, kontakttelefon, tellimuse number ja kauba tingimustele mittevastavuse või puuduse täpne kirjeldus.

9.8. Pretensioon kauba nõuetele mittevastavuse või puuduste avastamise kohta peab olema esitatud kahe kuu jooksul alates kauba nõuetele mittevastavuse puuduse avastamisest.

9.9. Kõik pretensioonid vaadatakse läbi ja ostjaga võetakse ühendust esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 15 päeva jooksul alates pretensiooni kättesaamisest.

9.10. Ostjal on õigus nõuda REGINETT OÜ-lt ostuhinna alandamist või lepingu lõpetamist ja kauba eest raha tagasi nõuda, kui REGINETT OÜ-l ei ole võimalik kaupa parandada või asendada, kauba parandamine või asendamine ebaõnnestub.

10.  Ostja õigus pöörduda tarbijakaebuste komisjoni poole 10.1. Kui REGINETT OÜ on keeldunud ostja kaebust lahendamast või ostja ei ole nõus REGINETT OÜ pakutud lahendusega ja leiab, et on rikutud tema õigusi või kahjustatud tema huve, võib ostja esitada kaebuse tarbijakaebuste komisjonile Tarbijakaitseameti kaudu. Ostja võib esitada kaebuse ise või esindaja kaudu. Tarbijakaitse komisjoni andmed on toodud Tarbijakaitseameti kodulehel, Euroopa Liidu liikmesriikides tekkivate probleemide lahendamiseks pöörduda Euroopa Liidu tarbijate nõustamiskeskusesse

OSTU SOORITAMINE

Klient valib E-poes välja soovitud Toote ning lisab selle ostukorvi, klikkides nupul “Lisa korvi”.

Tellimuse vormistamiseks tuleb Kliendil liikuda vasakul pool asuvale Ostukorvi lehele: menüüribal ostukorvi valikus klikkida nupul „Maksma“, misjärel suunatakse Klient tellimuse vormistamise lehele.

Pärast nõutud andmete sisestamist ja andmete õigsuse kontrollimist kinnitab Klient tellimuse klikkides ” Esita tellimus“. Peale antud tegevust on tellimus kinnitatud ja müüjale edastatud.

Klient tasub Toote eest koheselt internetipanga pangalingi või krediitkaardi vahendusel ning kinnitab Müüjale makse klikkides nupul “Tagasi kaupmehe juurde”.

Pärast Toote eest tasumist saadab E-pood Kliendi e-postile tellimuse kinnituse.

Klient kohustub tellimuse vormistamisel esitama tellimuse täitmiseks vajalikud, tõesed andmed.

Müüja ei vastuta tellimuse täitmisel Kliendi poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tingitud täitmise võimatuse või mistahes sellest tulenevate tagajärgede eest.

Müüjal on õigus loobuda tellimuse täitmisest kui tekib kahtlus Müüjale esitatud andmete õigsuses ja headele tavadele mittevastava käitumise puhul.

MAKSEVIISID

Tellimuste eest saab turvaliselt tasuda Eesti pangalinkide abil (Swedbank, SEB, Luminor, LHV, Coop Pank)

Makse teostamine toimub väljaspool E-poe keskkonda teenusepakkuja Maksekeskus AS turvalises maksekeskkonnas.

Müüjal puudub ligipääs Kliendi pangaandmetele ja krediitkaardi andmetele.

Ettevõte REGINETT OÜ on isikuandmete vastutav töötleja, ettevõte REGINETT OÜ edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.

KAUBA TARNIMINE

  1. Tellides valib Ostja kauba tarnimisviisi, s. t. kasutada Müüja volitatud esindaja poolt osutatavat kauba tarnimise teenust või võtta kauba vastu Müüja füüsilises kauplustes.
  2. Koheselt laos olev kaup tarnitakse Ostjale 2-3 tööpäeva jooksul.
  3. Märkega Tellimisel olevate kaupade puhul on tarneajaks 4-7 tööpäeva

KAUBA TARNIMINE OSTJALE

  1. Ostja, kes valis Tellimuse koostamise ajal kauba tarnimise viisi, peab märkima täpse tarneaadressi.
  2. Ostja kohustub võtma kauba vastu ise või märkima Tellimuse koostamise ajal isiku, kes võtab kauba vastu. Juhul kui Ostjal (või märgitud teisel isikul) pole võimalik kaupa vastu võtta ja kaup on tarnitud märgitud aadressile ning tuginedes muudele Ostja poolt esitatud dokumentidele, ei ole Ostjal õigust esitada Müüjale pretensioone, et kaup tarniti valele subjektile.
  3. Kauba tarnib Müüja või tema volitatud esindaja.
  4. Kauba tarnimise (transportimise) tasu arvestatakse olenevalt Tellimuse suurusest ja tarne asukohast ning hinnastatakse vastavalt kullerteenuse ettevõtte (sh kuller, pakiautomaatide – Smartpost, Omniva jms) hinnakirjale.

Pin It on Pinterest

OSTUKORV0
Ostukorvis ei ole tooteid!
Jätka ostlemist
0