Privaatsus

Me peame teie privaatsust väga oluliseks!

Meiega suheldes või meie teenuseid kasutades usaldate meile oma andmeid. Me ei kasuta andmeid ainult teile teenuste osutamiseks, vaid ka selleks, et pidevalt paremaks saada ja pakkuda just teie vajadustele vastavaid teenuseid.

 

ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

Isikuandmete vastutav töötleja on Reginett OÜ (registrikood 10063622 )asukohaga Ringtee 75a, Tartu 50105, tel 734 1945 ja e-post reginett@kodu.ee.

Milliseid isikuandmeid töödeldakse

nimi, telefoninumber ja e-posti aadress

isikukood

kaupade ja teenuste maksumus ja maksetega seotud andmed (ostuajalugu)

kauba kohaletoimetamise aadress

pangakonto number

klienditoe andmed

 

Mis eesmärgil isikuandmeid töödeldakse

Isikuandmeid kasutatakse kliendi tellimuste haldamiseks ja kauba kohaletoimetamiseks.

Ostuajaloo andmeid (ostu kuupäev, kaup, kogus, kliendi andmed) kasutatakse ostetud kaupade ja teenuste ülevaate koostamiseks ning kliendieelistuste analüüsimiseks.

Pangakonto numbrit kasutatakse vajaduse korral kliendile maksete tagastamiseks.

Isikuandmeid, nagu e-post, telefoni nr, kliendi nimi, isikukood- töödeldakse selleks, et lahendada kaupade ja teenuste osutamisega seonduvaid küsimusi.

Reginett OÜ kodulehe kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse kodulehe kui infoühiskonna teenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika tegemiseks.

 

Õiguslik alus

Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil.

Isikuandmete töötlemine toimub juriidilise kohustuse täitmiseks (nt raamatupidamine ja tarbijavaidluste lahendamine).

Andmetöötlus toimub kliendi nõusolekul järgmiste tegevuste täitmiseks:

uudiskirja (vajaliku ino, uudiste ja pakkumiste) saatmine

 

Vastuvõtjad, kellele isikuandmed edastatakse

Isikuandmed edastatakse Reginett OÜ-le ostude ja ostuajaloo haldamiseks ning kliendiprobleemide lahendamiseks.

Nimi, telefoninumber ja e-posti aadress edastatakse kliendi poolt valitud transporditeenuse pakkujale. Kui tegemist on kulleriga kohale toimetatava kaubaga, siis edastatakse lisaks kontaktandmetele ka kliendi aadress.

Raamatupidamistoimingute tegemiseks edastatakse isikuandmed raamatupidamise teenusepakkujale.

Isikuandmed edastatakse infotehnoloogia teenuste pakkujatele kodulehe ning veebipoe funktsionaalsuse ja andmemajutuse tagamiseks.

 

Turvalisus ja andmetele ligipääs

Isikuandmeid hoitakse serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil. Andmeid võidakse edastada riikidesse, mille andmekaitse taset on Euroopa Komisjon hinnanud piisavaks ning USA ettevõtetele, kes on liitunud andmekaitse kilbi (Privacy Shield) raamistikuga.

Juurdepääs isikuandmetele on Reginett OÜ töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada klienditeenindusega seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada klienditoe teenust.

Reginett OÜ rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.

Isikuandmete edastamine Reginett OÜ volitatud töötlejatele (nt transporditeenuse pakkuja ja andmemajutus) isikuandmete töötlemiseks toimub Reginett OÜ ja volitatud töötlejatega sõlmitud lepingute alusel. Volitatud töötlejad on kohustatud tagama isikuandmete töötlemisel asjakohased kaitsemeetmed.

 

Isikuandmetega tutvumine ja parandamine

Isikuandmetega saab tutvuda ja teha parandusi Reginett OÜ personali vahendusel.

 

Nõusoleku tagasivõtmine

Kui isikuandmete töötlemine toimub kliendi nõusoleku alusel, siis on kliendil õigus nõusolek tagasi võtta teavitades sellest kliendituge e-posti teel.

 

Säilitamine

Reginett OÜ-st sooritatud ostude ajalugu säilitatakse kolm aastat.

Maksetega ja tarbijavaidlustega seotud vaidluste korral säilitatakse isikuandmed kuni nõude täitmiseni või aegumistähtaja lõpuni (kolm aastat).

Raamatupidamise jaoks vajalikud isikuandmed säilitatakse seitse aastat.

 

Kustutamine

Isikuandmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust klienditoega e-posti teel. Kustutamistaotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning täpsustakse andmete kustutamise perioodi.

 

Ülekandmine

E-posti teel esitatud ülekandmise taotlusele vastatakse hiljemalt kuu aja jooksul. Volitatud personal tuvastab isikusamasuse ja teavitab ülekandmisele kohalduvatest isikuandmetest.

 

Otseturustusteated

E-kirja aadressi ja telefoninumbrit kasutatakse otseturundusteadete saatmiseks, kui klient on andnud vastava nõusoleku. Kui klient ei soovi saada otseturustusteateid, siis tuleb valida e-kirja jaluses vastav viide või võtta ühendust klienditoega.

Kui isikuandmeid töödeldakse otseturunduse eesmärgil (profileerimine), on kliendil õigus oma isikuandmete nii algse kui ka edasise töötlemise, sealhulgas otseturundusega seotud profiilianalüüsi tegemise suhtes igal ajal vastuväiteid esitada teavitades sellest kliendituge e-posti teel.

 

Vaidluste lahendamine

Isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste lahendamine toimub klienditoe vahendusel (tel 734 1945, e-post reginett@kodu.ee). Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (e-post info@aki.ee).

Pin It on Pinterest

OSTUKORV0
Ostukorvis ei ole tooteid!
Jätka ostlemist
0