Husqvarna kliendiks olemine tähendab võimalust olla kindel, et tooted saavad alati parima võimaliku hoolduse. Meie järelturu eesmärk on pakkuda nii vajalikku turvalisust, mis võimaldab pingevabalt oma toodet nautida. Alates toodete tavahooldusest ja talvisest hoiustamisest kuni pikendatud garantiini, on Husqvarna ja meie lai edasimüüjate võrgustik siin Sind toetamas. Meie hoolime, et saaksid olla muretu.

Pikendatud garantii

Suurenda oma meelerahu Husqvarna Care™ pikendatud garantii abil

Nüüd saad pikendada Automower® robotniiduki garantiid kolme aasta võrra. Garantii eelduseks on toote iga-aastane hooldus volitatud edasimüüja juures.

Lisateavet ja pikendatud garantii osta saate Husqvarna edasimüüjalt.  

Pikendatud garantii – kuidas see töötab

Pikendatud garantii – Kuidas see töötab?

Pikendatud garantii ostmisega pikendad robotniiduki tehasegarantiid kolme aasta võrra. See tähendab, et toote purunemisel materjali- või tootmisvigade tõttu parandatakse toode vastavalt kehtivatele garantiitingimustele tasuta.

Milline on minu (kui kliendi) kohustus?

Iga-aastane hooldus Husqvarna originaalvaruosadega volitatud edasimüüja juures on pikendatud garantii kehtimise eeltingimus. Teenus ei sisaldu hinnas.

Talvine hooldus ja hoiustamine

Husqvarna Automower® teeb Sinu heaks rasket tööd, tihti ka poristes ja niisketes tingimustes.

Hooldus on väga oluline, et seade püsiks heas korras. Meie edasimüüjate laia võrgustikku kuuluvad koolitatud tehnikud, kes järgivad määratud hoolduskava ja kasutavad ainult Husqvarna originaalvaruosi, et tagada seadme kvaliteetne töö.Usalda oma Automower® robotniiduk talveks meie hoolde.

Enamik meie edasimüüjaid pakub talvist hoiustamist, milles sisaldub aastaringne hooldus. Nii ei pea Sa hoiustamise pärast muretsema.
Võid hoopis mõelda robotniidukile, mis on laetud ja valmis Sinu muru eest hoolt kandma, kui hooaeg saabub.

Pikendatud garantii tingimused

1. HUSQVARNA PIIRATUD GARANTII
Husqvarna toote ostmisel saab ostja kaasa Husqvarna piiratud garantii (Piiratud garantii), mis on 2-aastane tootjagarantii Tarbijale ja 1-aastane garantii Professionaalile. Husqvarna piiratud garantii täielikud tingimused on saadaval aadressil www.husqvarna.ee.
2. HUSQVARNA PIKENDATUD GARANTII TINGIMUSED Need tingimused (Pikendatud garantii tingimused) reguleerivad konkreetsele Husqvarna tootele rakenduvaid Husqvarna ja ostja vahelisi pikendatud garantiiga seotud õigusi ja kohustusi.
3. MÕISTED
Käesolevates pikendatud garantii tingimustes kasutatakse järgmisi mõisteid järgmises tähenduses:
Tarbija on iga füüsiline isik, kes ostab toote isiklikuks kasutamiseks ja omamiseks.
Edasimüüja tähendab Husqvarna volitatud edasimüüjat. Pikendatud garantii tähendab jaotises 4 määratletud pikendatud garantiid (Pikendatud garantii periood),
mille Husqvarna annab ostjale, vastavalt käesolevas dokumendis esitatud tingimustele.
Pikendatud garantii tingimused tähendavad neid tingimusi, sealhulgas dokumente, mis on siia kaasatud viidetena.
Pikendatud garantii periood tähendab jaotises 5 (Garantiiperiood) määratletud ajavahemikku.

Husqvarna toode tähendab vastavat Husqvarna toodet, mille ostja on ostnud koos pikendatud garantiiga.
Professionaal tähendab ostjat, kes ei ole Tarbija. Ostja tähendab Tarbijat või Professionaali, kes ostab Husqvarna toote.
Piiratud garantii tähendab piiratud garantiid, mis on määratletud jaotises 1 (Husqvarna piiratud garantii). Piiratud garantii tingimused tähendavad piiratud garantii tingimusi, millele on viidatud jaotises 1 (Husqvarna piiratud garantii).
4. PIKENDATUD GARANTII KOHALDAMINE
Kui ostad Husqvarna pikendatud garantii koos Husqvarna tootega, antakse Husqvarna tootele garantii vastavalt piiratud garantii tingimustele pikendatud perioodiks (nagu toodud jaotises 5 Garantiiperiood) arvestades pikendatud garantii tingimusi.
Pikendatud garantii tagab, et Husqvarna parandab või vahetab tasuta oma äranägemisel jaotises 5 (Garantiiperiood) toodud ajaperioodi jooksul defektse
Husqvarna toote või tooteosa, millel on pikendatud garantii, arvestades (I) käesolevaid pikendatud garantii tingimusi,
(II) käesolevate pikendatud garantiitingimuste nõuete täitmist ostja poolt ja (III) piiratud garantii tingimustes esitatud piiranguid ja välistamisi.
Pikendatud garantii saab osta [tarbija], kes ostab uue Husqvarna toote, millele pakutakse pikendatud garantiid, Husqvarna või volitatud Husqvarna edasimüüja käest, kes pakub pikendatud garantiid.

5. GARANTIIPERIOOD
Pikendatud garantii ostmise korral antakse vastavale Husqvarna tootele garantii jaotises 5 (Garantiiperiood) toodud perioodiks. Pikendatud garantii periood algab siis, kui lõppeb piiratud garantii periood.Järgnevalt on loetletud pikendatud garantii perioodid Husqvarna toodetele, millele kehtivad pikendatud garantii tingimused.
PIKENDATUD GARANTII PERIOOD
Husqvarna toote tüüp tarbija
Husqvarna Automower® 3 aastat

Täiendavalt kehtivad järgmised piirangud:
a) Husqvarna Automower®: pikendatud garantii ei kehti akule.
b) Kahtluse välistamiseks olgu öeldud, et selle pikendatud garantii korral kehtivad kõik piiratud garantii tingimuste piirangud (näiteks, kuid mitte ainult, tarvikute väljajätmine garantiist).

6. GARANTIINÕUDED JA -PIIRANGUD
Husqvarna garantiikohustust kohaldatakse ainult sellele, mis on esitatud piiratud garantii tingimustes ja

käesolevates pikendatud garantii tingimustes. Husqvarna garantiikohustused sõltuvad ka sellest, kas ostja täidab käesolevatest piiratud ja pikendatud garantii tingimustest tulenevaid kohustusi.
Lisaks sellele, mis on juba öeldud neis pikendatud ja piiratud garantii tingimustes, ostja peab täitma järgmisi nõudeid ja need on eeltingimuseks, et ostjal oleks õigus esitada garantiitaotlust. Kui ostja ei ole täitnud neid nõudeid, on pikendatud garantii kehtetu.
a) Ostja saab osta pikendatud garantii aasta jooksul alates uue Husqvarna toote ostmisest.
b) Alates ostukuupäevast, sh nii piiratud garantii kui ka pikendatud garantii periood, peab ostja järgima Husqvarna toote kasutusjuhendit ja kasutama toodet vastavalt sellele.
c) Ostja tagab Husqvarna toote hoolduse teostamise igal aastal alates ostukuupäevast. Selline hooldus tehakse Husqvarna volitatud teenusepakkuja juures vastava Husqvarna toote jaoks EMP-s või Šveitsis.
d) Husqvarna toode registreeritakse Husqvarna toote registreerimissüsteemis enne pikendatud garantii ostukuupäeva.
e) Husqvarna tootel peab olema tõestatud hooldusajalugu.
Kui ostja ei ole täitnud jaotises 6 (Garantii nõuded ja piirangud) esitatud nõudeid, on pikendatud garantii kehtetu. Kahtluste vältimiseks ei ole ostjal õigust

pikendatud garantii eest makstud hinna tagastamisele.
7. GARANTIINÕUE
Pikendatud garantii perioodil kehtivad garantiinõuded esitatakse edasimüüjale, kellelt Husqvarna toode osteti, või EMP-s või Šveitsis vastava Husqvarna toote Husqvarna volitatud teenusepakkujale.
Selline nõue tuleb esitada mõistlikul ajal alates puuduse avastamisest.
Husqvarna vastutus piirdub vastava Husqvarna toote parandamise või asendamisega. Nendes pikendatud garantii tingimustes sätestatu on ainus lahendus garantiinõuete korral. Ostjal ei ole õigust muudele lahendustele ega kahjutasudele. Kahtluste vältimiseks olgu öeldud, et Husqvarna ei vastuta otsese ega kaudse kahju eest.
8. PIKENDATUD GARANTII HIND JA MAKSEVIISID
Ostja nõustub pikendatud garantii eest tasuma õigeaegselt vastavalt kehtivale hinnakirjale. Pikendatud garantii kehtib ainult siis, kui ostja on pikendatud garantii eest tasunud.
9. ISIKUANDMED
Koos garantiiga Husqvarna toote registreerimisega töötleb Husqvarna Group ostja isikuandmeid. Husqvarna

Groupi isikuandmete töötlemine toimub vastavalt privaatsuspoliitikale, mis on saadaval aadressil www.husqvarna.ee

Need pikendatud garantii tingimused ei mõjuta mingil viisil õigusi, mis ostjale kehtivate kohustuslike seadustega antakse.

Pin It on Pinterest

OSTUKORV0
Ostukorvis ei ole tooteid!
Jätka ostlemist
0